Info U.E.
Politica agricolă comună

Politica comercială a Uniunii Europene aferentă produselor agricole, taxele vamale şi cele adiţionale, precum şi restituirile pe care le antrenează determină un impact semnificativ asupra nivelului competitivităţii influenţând volumul şi valoarea importurilor, dar şi performanţa exporturilor.

 

Măsurile de politică agricolă comună sunt finanţate din bugetul Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), care reprezintă cea mai mare componentă a bugetului comunitar.

 

Statele membre distribuie banii diferiţilor beneficiari prin intermediul agenţiilor plătitoare. În România, agenţia plătitoare este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), care administrează inclusiv plăţile care se fac în cadrul comerţului extern de produse agro-alimentare, în conformitate cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene.

 

Principiile de funcţionare ale mecanismelor comerciale aplicate în cadrul Uniunii Europene pentru diferitele pieţe agricole sunt disponibile pe pagina de internet www.apia.org.ro.

 

Taxele vamale şi taxele agricole sunt considerate resurse proprii tradiţionale; ele sunt colectate de către statele membre de la agenţii economici în conformitate cu procedurile naţionale proprii şi ajustate, acolo unde este necesar, pentru a satisface reglementările privind resursele proprii ale Comunităţii.

 

Taxele vamale provin din aplicarea tarifului vamal comun la valoarea mărfurilor importate din ţările terţe, iar taxele agricole sunt taxe asupra importurilor de produse, introduse ca urmare a politicii agricole comune precum şi taxe asupra zahărului şi izoglucozei, prevăzute de organizaţia comună a pieţei zahărului.

 

Comerţul cu produse agro-alimentare cu statele terţe include condiţia de deţinere a unei licenţe de import/export. Domeniul, precum şi aplicarea licenţelor de import/export sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licenţe de import şi export şi de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole.

 

Licenţele pentru import/export de produse agricole sunt întocmite pe formulare AGRIM ŞI AGREX, sunt valabile pe teritoriul tuturor statelor membre UE, şi în România sunt eliberate de către APIA.

 

Autoritatea vamală înregistrează şi certifică, pe licenţă, cantităţile utilizate, declarate în cadrul procesului de vămuire. 

 

Agentul economic care doreşte să obţină restituiri la export este obligat să deţină o licenţă pentru export cu restituire sau un certificat de stabilire a restituirii în avans.

 

Domeniul de aplicare a restituirilor la export este stabilit de către Comisia Europeană. Produsele care pot să beneficieze de restituiri la export sunt descrise prin coduri de 12 cifre NRE (Nomenclatura pentru Restituirile la Export) şi coduri de 8 cifre (Nomenclatura Combinată) în cazul pieţei de produse prelucrate - Non-anexa I. Nomenclatura restituirilor este întocmită de către Comisia Europeană pentru fiecare an calendaristic.