Info U.E.
14 Politica agricolă comună Reglementări

 1. Ordin ANV nr. 6415/2007 privind aprobarea utilizării şi completării unor modele de formulare în cazul exportului de mărfuri care intră sub incidenţa măsurilor de Politica Agricolă Comună şi a produselor Non-Anexa I, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.421/25.06.2007.

 

2. Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial seria L nr. 139, din 30.4.2004.
 

3. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 139, din 30.4.2004.
 

4. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 139, din 30.4.2004.
 

5. Regulamentul (CE) nr. 1276/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 privind monitorizarea prin controale fizice a exporturilor de produse agricole care beneficiază de restituiri sau de alte sume, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr.339  din 18.12.2008.
 

6. Regulamentul (CE) nr. 341/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare şi de instituire a unui regim de licenţe de import şi certificate de origine pentru usturoi şi anumite alte produse agricole importate din ţări terţe, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 90, din 30.03.2007.
 

7. Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licenţe de import, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 238, din 01.09.2006.
 

8. Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune detaliate de aplicare a sistemului de licenţe de import şi export şi de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 114, din 26.04,2008.
 

9. Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 al Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licenţelor de import şi de export în sectorul cerealelor şi al orezului, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 189, din 29.07.2003. 10. Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 al Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licenţelor de import şi de export în sectorul cerealelor şi al orezului, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 189, din 29.07.2003.         
 

10.Regulamentul (CE) nr. 704/2006 al Comisiei din 8 mai 2006 privind deschiderea şi administrarea unui contingent tarifar pentru carnea de vită şi mânzat congelată clasificată la codul NC 0202 şi pentru produsele clasificate la codul NC 0206 29 91 (de la 1 iulie 2006 la 30 iunie 2007), publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 122, din 09.05.2006.
 

11.Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte schimburile cu ţările terţe în sectorul zahărului, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 178, din 01.07.2006.

 

12. Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 299, din 16.11.2007.

 

13. Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009 privind deschiderea şi gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 254, din 29.06.2009.
 

14. Regulamentul (CE) nr. 765/2002 al Comisiei din 3 mai 2002 privind prelevări de eşantioane şi adoptarea anumitor norme de control fizic pentru bucăţile dezosate de carne de vită şi mânzat care beneficiază de o restituire la export, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 117, din 04.05.2002.
 

15. Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a  sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 186, din 17.07.2009.

 

16. Regulamentul (UE) nr. 578/2010 al Comisiei din 29 iunie 2010 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formǎ de mǎrfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum şi criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 171, din 06.07.2010.
 

17. Regulamentul de punere în aplicare (U.E) nr. 33/2013 al Comisiei din 17 ianuarie 2013 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cǎrnii de pasǎre, publicat în Jurnalul Oficial seria L nr. 14 din 18.01.2013.
 

18. Regulamentul (CEE) nr. 733/2008 al Consiliului din 15 iulie 2008 privind condiţiile de import al produselor agricole originare din ţările terţe în urma accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobîl, publicat în J.O. seria L, nr. 201 din 30.07.2008