24.05.2024

Lansarea Noului Sistem de Tranzit Computerizat NCTS – faza 5 - un nou pas în digitalizarea vămii române

Autoritatea Vamală Română, în colaborare cu Centrul Național de Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, a lansat cu succes Noul Sistem Computerizat de Tranzit NCTS5-RO. Crearea unui mediu exclusiv „paperless” (fără hârtie) prin utilizarea semnăturii electronice calificate în fluxurile de vămuire și autorizarea electronică a operatorilor economici pentru conectarea la NCTS5-RO, este principalul beneficiu oferit de acest sistem. NCTS5-RO va permite o gestionare mai eficientă și mai sigură a tranzitului de mărfuri, facilitând schimburile comerciale și reducând timpii de așteptare la birourile vamale.

 

În data de 17 mai 2024, Autoritatea Vamală Română (AVR), în colaborare cu Centrul Național de Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, a lansat noul Sistem Computerizat de Tranzit NCTS5-RO, acesta devenind obligatoriu de utilizat pentru depunerea și procesarea declarațiilor vamale de tranzit în toate birourile vamale din România.

 

„Efortul continuu depus de angajații Autorității Vamale Române, împreună cu cei ai Centrului Național de Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, pentru operaționalizarea noului sistem de tranzit a fost apreciat de reprezentanții Comisiei Europene, care au monitorizat permanent această activitate și care au evaluat România ca fiind țara cu cea mai mică rată a erorilor înregistrată la nivel european.”, a precizat Marcel Mutescu, președintele AVR.

 

Operaționalizarea noului sistem de tranzit este un nou pas în digitalizarea vămii române, după lansarea sistemului automat de export AES-RO în data de 15 martie 2024 și a sistemului de control al importului ICS-2 în data de 10 mai 2024.  

NCTS5-RO va permite o gestionare mai eficientă și mai sigură a tranzitului de mărfuri, asigurând o integrare mai bună cu rețelele vamale europene și internaționale, facilitând schimburile comerciale într-un mediu mai sigur și mai eficient și reducând timpii de așteptare la birourile vamale.

 

Noul sistem de tranzit oferă beneficii suplimentare față de sistemul anterior NCTS4 prin utilizarea semnăturii electronice calificate în fluxurile de vămuire, creând astfel un mediu exclusiv „paperless” (fără hârtie), eliminând birocrația și reducând timpii de procesare a declarațiilor de tranzit, cât și prin autorizarea electronică a operatorilor economici pentru conectare la NCTS5-RO și AES-RO (Sistemul automat de export).

 

Totodată sistemul oferă în continuare facilitatea de depunere a declarațiilor vamale de tranzit prin system-to-system cu operatorii economici.

 

Alte avantaje oferite de NCTS5-RO sunt: procesare rapidă și precisă a declarațiilor de tranzit, îmbunătățirea trasabilității și securității mărfurilor și interfață user-friendly pentru utilizatori, fiind în conformitate deplină cu standardele Uniunii Europene.

[ANAF]

24.05.2024

Parfumuri contrafăcute, în valoare de 20.000.000 lei, reținute de inspectorii vamali

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța au reținut aproximativ 18.000 parfumuri susceptibile de a fi contrafăcute. Parfumurile au o valoare totală de aproape 20.000.000 lei și au fost descoperite ca urmare a controlului fizic efectuat asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ploiești.

 

În data de 23 mai 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța – Direcția Regională Vamală București au efectuat controlul fizic asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ploiești.

Ca urmare a controlului, inspectorii vamali au descoperit aproximativ 18.000 parfumuri susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru mai multe mărci protejate la nivel internațional. Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproape 20.000.000 lei.

În conformitate cu reglementările naționale și europene privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

[ANAF]

21.05.2024

Primul scaner cu raze X pentru combaterea activitățior ilicite, inaugurat în biroul de frontieră Galați-Giurgiulești

Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală Română (AVR) au inaugurat, la Biroul Vamal Galați-Giurgiulești, primul dintre cele 26 de scanere menite să reducă, în punctele vamale, atât evaziunea fiscală, cât și traficul de droguri și substanțe periculoase. Instalarea primului scaner în Biroul vamal Giurgiulești, destinat autovehiculelor, reprezintă doar o parte din efortul Ministerului de Finanțe și al Autorității Vamale Române de a moderniza infrastructura vamală și a gestiona eficient frontierele în interesul securității naționale.

 

Astăzi marcăm un moment crucial în eforturile noastre de a combate activitățile ilegale și de a moderniza sistemul vamal. Ne angajăm ferm să eradicăm fenomenele ilicite și să îmbunătățim în mod constant eficiența și transparența în acest domeniu. În special, ne concentrăm pe consolidarea luptei împotriva contrabandei. Introducerea acestor noi scanere reprezintă o mișcare strategică în acest sens. Ele vor revoluționa modul în care verificăm conținutul mijloacelor de transport, permițându-ne să efectuăm inspecții mai rapide și mai precise. Această tehnologie care utilizează inteligența artificală nu numai că va consolida securitatea noastră națională, ci și va contribui la creșterea eficienței în combaterea evaziunii. Odată ce vom operaționaliza toate cele 26 de scanere în cele mai importante 12 puncte de frontieră din țară, vom acoperi peste 85% din fluxul de intrări în vămi. Alături de implementarea e-factura, e-sigiliu, şi introducerea informaţiilor telemetrice in sistemul de e-transport, construim un ecosistem robust care să descurajeze orice încercare de fraudă şi contrabandă", a explicat ministrul de Finanţe, Marcel Boloş.

 

Scanerul din Biroul vamal Giurgiulești este primul din cele 26 care vor fi puse în funcțiune prin proiectul „Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare autovehicule și containere (sisteme de securitate) și înființarea Centrului național de analiză imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule și containere din dotarea AVR”.

 

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

 • eficientizarea controlului vamal asupra mijloacelor de transport prin dotarea autorităţii vamale, în punctele de trecere a frontierei, cu sisteme de securitate;
 • integrarea sistemelor de securitate în Centrul Naţional de Analiză Imagistică şi realizarea monitorizării în timp real a analizelor imagistice asupra rezultatelor scanărilor efectuate cu echipamentele de scanat;
 • îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor prestate de echipele de control operativ (în frontieră şi echipe mobile) pentru asigurarea securităţii şi siguranţei cetăţenilor şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii şi ale statelor membre”.   

 

„Utilizarea acestui sistem de scanare va contribui la creșterea gradului de securizare a frontierei externe a UE și eficientizarea controlului autorității vamale asupra mijloacelor de transport la trecerea frontierei. Utilizarea acestui sistem va da AVR un avantaj în combaterea contrabandei, a fraudelor vamale și va duce, totodată, la reducerea timpului de așteptare la trecerea frontierei”, a declarat Marcel Mutescu, președintele Autorității Vamale Române.

 

Beneficiile aduse de utilizarea scanerelor cu raze X în controlul vamal:

 • Economie: Contribuie la combaterea fraudei vamale, oferind astfel autorităților o modalitate eficientă de a verifica conținutul coletelor sau compartimentelor de transport mărfuri ale mijloacelor de transport.
 • Siguranța națională: Permite autorităților să detecteze obiecte sau substanțe periculoase, cum ar fi materiale explozive, arme sau substanțe chimice periculoase, care pot reprezenta o amenințare pentru securitatea națională.
 • Contrabandă: Ajută la identificarea oricăror bunuri sau substanțe interzise, nedeclarate sau disimulate care ar putea fi introduse ilegal în țară, cum ar fi droguri, arme interzise sau alte mărfuri interzise.
 • Protecția mediului: Permite identificarea substanțelor sau materialelor care pot avea impact negativ asupra mediului înconjurător și care pot fi interzise sau restricționate.
 • Eficiența operațională: Desfășurarea mai rapidă a operațiunilor vamale prin scurtarea timpului de inspecție fizică a fiecărui colet, container sau mijloc de transport duce la reducerea timpului de așteptare la trecerea frontierei.

 

Termenul de finalizare a proiectului amplasării celor 26 de scanere cu raze X este 31 decembrie 2027 (31 decembrie 2026 pentru componenta finanțată prin PNRR), iar finanțarea nerambursabilă (PNRR) se ridică la 34.060.459 euro.

 • În anul 2024 vor deveni operaționale 9 scanere în următoarele puncte de frontieră: Giurgiulești, Siret, Albița, Constanța Nord, Constanța Sud, Isaccea, Halmeu, Sighet și Moravița.
 • În anul 2025 vor fi amplasate 8 scanere în birourile vamale din : Giurgiulești, Albița, Constanța Sud, Isaccea, Sighet, Stânca Costești, Oancea.
 • În 2026 vor fi operaționale 9 scanere în vămile Constanța Sud, Halmeu,  Moravița, Calafat, Nădlac, Borș, Stânca Costești, Porțile de Fier, Petea.

[ANAF] [ANAF] [ANAF]

16.05.2024

Autoritatea Vamală Română a participat la cea de-a IX-a ediție a Târgului de job-uri, internship-uri și stagii de practică

Autoritatea Vamală Română a participat în data de 15 mai 2024, la cea de-a IX-a ediție a Târgului de job-uri, internship-uri și stagii de practică, organizat de Academia de Studii Economice și de asociații ale absolvenților și studenților A.S.E.

În cadrul standului A.V.R., vizitat de peste 200 de persoane, reprezentanții autorității vamale au furnizat informații referitoare la atribuțiile A.V.R., organizarea în teritoriu, statutul și salarizarea personalului, procedurile de recrutare a personalului, posibilitățile de promovare în carieră și dezvoltare profesională.

Un număr semnificativ de vizitatori au fost interesați despre oportunitățile de a efectua stagii de practică și de a participa, în vederea dobândirii de experiență și cunoștințe practice, la Programul Oficial de Internship al Guvernului României.

Participarea la acest eveniment, dedicat facilitării tranziției de la sistemul de educație către piața muncii, a contribuit la o mai bună percepție publică a Autorității Vamale Române, instituție strategică a statului roman, cu un rol important în securizarea a 2.070 de km de frontieră externă a României și Uniunii Europene (a doua frontieră externă ca lungime în U.E.), din care 1.877 km de frontieră terestră, cu atribuții în protejarea societății și a intereselor financiare ale Comunității, în facilitarea comerțulului legal, în controlul și gestionarea lanțurilor de aprovizionare utilizate pentru circulația internațională a mărfurilor și cu preocupări permanente pentru asigurarea unui mediu de lucru adecvat si a numeroase facilități de dezvoltare profesională a angajaților.

[ANAF] [ANAF]

15.05.2024

Jucării contrafăcute în valoare de peste un milion lei, reținute de inspectorii vamali

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud au reținut 43.200 bucăți cuburi de jucărie susceptibile de a fi contrafăcute. Bunurile au o valoare totală de aproximativ 1.100.000 lei și au fost descoperite ca urmare a controlului fizic efectuat asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

În data de 15 mai 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud – Direcția Regională Vamală București au efectuat controlul fizic asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

Ca urmare a controlului, inspectorii vamali au descoperit 43.200 bucăți cuburi, susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru o marcă protejată la nivel internațional. Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 1.100.000 lei.

În conformitate cu reglementările naționale și europene privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

[ANAF] [ANAF]

14.05.2024

Camion încărcat cu 9.900.000 de țigarete nedeclarate la controlul de frontieră, descoperit la Turnu Măgurele

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Turnu Măgurele - Direcția Regională Vamală Craiova, împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Turnu Măgurele, au descoperit cantitatea de 9.900.000 țigări, fără marcaje fiscale, într-un camion înmatriculat în Bulgaria, care circula pe ruta Turcia – Polonia. Țigările au o valoare estimativă de 13.612.500 lei, iar șoferul nu a prezentat pentru acestea niciun document de provenienţă.

 

În data de 12 mai 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Turnu Măgurele - Direcția Regională Vamală Craiova, împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Turnu Măgurele, au efectuat mai multe controale specifice, în baza analizei de risc.

Ca urmare a acestor controale au descoperit într-un camion înmatriculat în Bulgaria o cantitate impresionantă de țigarete nedeclarate și fără timbru fiscal.

Camionul era condus de un cetățean bulgar și, potrivit documentelor prezentate, transporta motoare din Turcia, cu destinația Polonia. Acesta a declarat faptul că este angajatul firmei de transport și nu are cunoștință despre existența țigaretelor.

Camionul și bunurile descoperite au fost duse la sediul Biroului Vamal de Interior Olt, iar în urma inventarierii a rezultat cantitatea totală de 9.900.000 de țigarete (495.000 de pachete), estimate la o valoare de 13.612.500 lei.

Țigaretele au fost ridicate în vederea confiscării de către lucrătorii vamali,  ansamblul rutier a fost indisponibilizat la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Teleorman, iar în cauză polițiștii de frontieră efectuează cercetării sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

[ANAF] [ANAF]

30.04.2024

Peste 7.000 de jucării contrafăcute, reținute de inspectorii vamali

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud au reținut 7.600 bucăți mașinuțe susceptibile de a fi contrafăcute. Jucăriile au o valoare totală de aproximativ 755.000 lei și au fost descoperite ca urmare a controlului fizic efectuat asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

În zilele de 29 și 30 aprilie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud – Direcția Regională Vamală București au efectuat controlul fizic asupra mărfurilor aflate în două containere sosite din China, aparținând unor societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

Ca urmare a controlului, inspectorii vamali au descoperit 7.600 bucăți mașinuțe, susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru mai multe mărci protejate la nivel internațional. Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 755.000 lei.

În conformitate cu reglementările naționale și europene privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

[ANAF] [ANAF]

26.04.2024

Peste 2.500 de jucării contrafăcute, reținute de inspectorii vamali

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud au reținut 2.520 bucăți mașinuțe susceptibile de a fi contrafăcute. Jucăriile au o valoare totală de aproximativ 250.000 lei și au fost descoperite ca urmare a controlului fizic efectuat asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

În data de 26 aprilie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud – Direcția Regională Vamală București au efectuat controlul fizic asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

Ca urmare a controlului, inspectorii vamali au descoperit 2.520 bucăți mașinuțe, susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru mai multe mărci protejate la nivel internațional. Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 250.000 lei.

În conformitate cu reglementările naționale și europene privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

[ANAF] [ANAF]

12.04.2024

Bunuri contrafăcute în valoare de peste un milion de lei, descoperite de inspectorii vamali de la Otopeni în bagajele unor pasagere

 

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Otopeni Călători, împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București – Otopeni, au reținut, în vederea confiscării, peste 800 articole de îmbrăcăminte și încălțăminte susceptibile de a fi contrafăcute. Bunurile au fost descoperite în bagajele a două pasagere care călătoreau pe ruta Istanbul-București și au o valoare totală, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, de aproximativ 1.200.000 lei.

 

În data de 10 aprilie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Otopeni Călători - Direcția Regională Vamală București, împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București – Otopeni (CSCTFABO), au efectuat mai multe controale specifice, în baza analizei de risc.

Ca urmare a acestor controale au fost descoperite, în bagajele a două pasagere care călătoreau pe ruta Istanbul-București, peste 800 articole de îmbrăcăminte și încălțăminte susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru mai multe mărci protejate la nivel internațional.

Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 1.200.000 lei.

În conformitate cu reglementările naționale și europene privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazurilor urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

[ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF]

10.04.2024

Încălțăminte sport contrafăcută în valoare de 6.000.000 lei, reținută de inspectorii vamali

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța au reținut peste 7.000 perechi de încălțăminte sport susceptibilă de a fi contrafăcută. Încălțămintea are o valoare totală de aproximativ 6.000.000 lei și a fost descoperită ca urmare a controlului fizic efectuat asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

 

În data de 9 aprilie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța – Direcția Regională Vamală București au efectuat controlul fizic asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.

Ca urmare a controlului, inspectorii vamali au descoperit peste 7.000 perechi de încălțăminte sport susceptibilă de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru mai multe mărci protejate la nivel internațional. Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 6.000.000 lei.

În conformitate cu reglementările naționale și europene privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun. Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

 

[ANAF] [ANAF] [ANAF]

09.04.2024

Bunuri în valoare de aproximativ 12.000.000 lei, descoperite de inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud – Direcția Regională Vamală București, acționând în baza atribuțiilor de serviciu, au descoperit în cadrul efectuării controalelor fizice 342.101,052 m.p. de tablă profilată, aflată în 24 containere sosite din China și aparținând unei societati comerciale cu sediul în România. De asemenea s-au descoperit și 20.000 bucati pixuri din plastic, marca figurativă BIC, într-un container sosit din China , aparținând tot unei societăți comerciale cu sediul în România.

Existând suspiciunea încălcării unor drepturi de proprietate intelectuală, autoritatea vamală a luat măsura reținerii mărfurilor. Valoarea acestora, în situația în care ar fi fost comercializate pe piață este de aproximativ 12.000.000 lei.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pot pune în pericol sănătatea și siguranța utilizatorilor.

[ANAF] [ANAF] [ANAF]

08.04.2024

Inspectorii vamali din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Galaţi au descoperit 57.200 de fire tigarete diverse marci și 888 buc capsule cu nicotina JUUL

În decursul lunii martie 2024, au fost descoperite și reținute de către inspectorii vamali din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Galaţi un numar de 52.600 de fire tigarete, diverse marci și 888 buc capsule cu nicotina JUUL.

Precizăm că bunurile au fost descoperite, ascunse și nedeclarate la controlul vamal, în bagajele călătorilor sau în diferite locuri din autoturism.

Valoarea acestora, dacă ar fi fost comercializate este de aproximativ 79.000 lei, iar faptele constatate au fost sancţionate cu amenzi în cuantum de 30.000 lei.

[ANAF] [ANAF] [ANAF]

05.04.2024

Reuniunea grupului vamal regional de coordonare dintre Romania - Republica Moldova - Ucraina pentru eficientizarea fluxului de marfuri - 3 martie 2024

Grupul vamal regional reunește autoritățile vamale din România, Republica Moldova și Ucraina și a fost prezidat de către președintele Autorității Vamale Române, Marcel Mutescu, împreună cu șeful Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM), Slawomir Pichor. În cadrul acestuia s-au discutat strategii pentru decongestionarea rutelor de transport și accelerarea circulației mărfurilor ucrainene în regiunea Dunării de Jos. Țara noastră a fost gazda acestei întâlniri care a avut loc la sediul Biroului Vamal de Frontieră Galați.

 

În data de 3 martie 2023, președintele Autorității Vamale Române, Marcel Mutescu împreună cu șeful Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM), Slawomir Pichor, au prezidat împreună reuniunea grupului vamal regional care reunește autoritățile vamale din România, Republica Moldova și Ucraina. La reuniune au participat și conducerea serviciilor vamale din cele două țări, alături de consilierul la nivel înalt al UE pentru politica vamală și fiscală în Republica Moldova și de reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară din Republica Moldova și ai Agenției de Stat pentru Restaurarea și Dezvoltarea Infrastructurii din Ucraina.

Țara noastră a fost gazda acestei întâlniri care a avut loc la sediul Biroului Vamal de Frontieră Galați.

Scopul reuniunii a constat în realizarea unui schimb de opinii și informații între autoritățile vamale din România, Republica Moldova și Ucraina cu privire la situația actuală de la frontierele comune, pentru punerea în aplicare a conceptului de coridor verde în regiunea Dunării de Jos în vederea sporiri fluxul de mărfuri, în special pentru exporturile ucrainene. Triunghiul dintre cele trei țări, care traversează partea sudică a Ucrainei, a Republicii Moldova și a României și care duce la portul Constanța din România, face parte din acest coridor verde și este esențial pentru accelerarea comerțului.

În discuții, părțile au făcut o analiză comparativă a procedurilor de control aplicate în situații de urgență, în cele trei țări, pentru a perfecționa mecanismul de acționare promptă și a identifica soluții pentru atenuarea presiunii la frontiere.

Reprezentanții Autorității Vamale Române, Serviciului Vamal al Republicii Moldova, și Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei au apreciat sprijinul constant al EUBAM pentru a face față provocărilor de gestionare a frontierelor și asigurarea securității acestora, în contextul regional.

Apreciem foarte mult parteneriatul cu EUBAM, iar acest grup vamal regional de coordonare este foarte important pentru relațiile dintre autoritățile vamale din România, Republica Moldova și Ucraina, în special în contextual regional actual în care fluidizarea traficului la frontierele commune este esențială.”, a declarat Marcel Mutescu, preşedintele Autorității Vamale Române.

În spiritul bunei cooperări, EUBAM și autoritățile vamale din România, Republica Moldova și Ucraina au reiterat disponibilitatea pentru conlucrare activă, prin coordonarea acțiunilor comune și intensificarea eforturilor pentru asigurarea protecției frontierelor.

[ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF]

05.04.2024

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Bechet au reţinut articole de încălţaminte în valoare de aproximativ 710.000 lei

În data de 02.04.2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Bechet – Direcția Regională Vamală Craiova, împreună cu lucrătorii din cadrul PTF Bechet, au efectuat controlul fizic asupra unui camion care circula pe ruta Grecia – Slovacia și au descoperit peste 2.200 articole de încălţaminte din Grecia, purtând însemnele unor mărci protejate.

Existând suspiciunea încălcării unor drepturi de proprietate intelectuală, autoritatea vamală a luat măsura reținerii mărfurilor. Valoarea acestora, în situația în care ar fi fost comercializate pe piață la pret de vânzare cu amanuntul al unui produs original, este de aproximativ 710.400 lei.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

[ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF]

05.04.2024

Inspectorii vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale București au reţinut bunuri contrafăcute în valoare de aproximativ 5.500.000 lei

În perioada 02-03.04.2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța precum și din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, acționând în baza atribuțiilor de serviciu, au descoperit în cadrul efectuării controlului fizic 4.198 bucăți parfumuri diverse mărci consacrate, precum și 16.500 perechi papuci model CROCS.

Existând suspiciunea încălcării unor drepturi de proprietate intelectuală, autoritatea vamală a luat măsura reținerii mărfurilor. Valoarea acestora, în situația în care ar fi fost comercializate pe piață la pret de vânzare cu amanuntul al unui produs original, este de aproximativ 5.500.000 lei.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

[ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF]