20.02.2024

Autoritatea Vamală Română furnizează date referitoare la cantitățile de grâu și porumb, având ca țară de origine Ucraina

Autoritatea Vamală Română furnizează date referitoare la cantitățile de grâu și porumb, având ca țară de origine Ucraina

 

Referitor la informațiile apărute în mass-media privind punerea în liberă circulație pe teritoriul României a unor categorii de cereale (grâu și porumb) originare din Ucraina, Autoritatea Vamală Română precizează următoarele:

Începând cu data de 02 mai 2023 la nivelul României au fost instituite măsuri restrictive privind anumite produse originare din Ucraina după urmează:

- în perioada 02 mai – 05 iunie 2023, de interdicție la punerea în liberă circulație a grâului și porumbului, cu excepția executării contractelor semnate înainte de intrarea în vigoare a regulamentului (Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/903 al Comisiei);

- în perioada 05 iunie – 15 septembrie 2023, de interdicție la punerea în liberă circulație a anumitor tipuri de grâu și porumb (Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1100 al Comisiei);

- începând cu perioada 13 octombrie 2023 și până în prezent, de punere în liberă circulație a anumitor tipuri de grâu și porumb, doar pe baza unui acord emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (O.U.G. nr. 84/2023).

În conformitate cu datele deținute de Autoritatea Vamală Română referitoare la operațiunile vamale cu produse agricole (grâu și porumb), având ca țară de expediție Ucraina, precizăm că în perioada 02 mai – 31 decembrie 2023 pe teritoriul României au fost plasate în regim vamal de tranzit 988.152 tone de grâu și 18.286 tone de porumb (14.584 total operațiuni), iar în perioada 1 ianuarie – 15 februarie 2024, 441.401 tone de grâu, respectiv 300.994 tone de porumb (2.147 total operațiuni).

În privința importurilor, în perioada 02 mai – 31 decembrie 2023 au fost puse în liberă circulație 99.094 tone cereale (grâu, porumb – inclusiv pentru însămânțare), origine Ucraina, din care: 25.214 tone grâu și 71.132 tone porumb, cantități importate potrivit exceptărilor prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/903 al Comisiei.

În perioada 1 ianuarie – 15 februarie 2024 nu au fost efectuate operațiuni de punere în liberă circulație de grâu și porumb, de origine Ucraina, care fac obiectul restricțiilor stabilite prin O.U.G. nr. 84/2023, cu modificări și completări.

Autoritatea Vamală Română acordă permanent o atenție sporită traficului de mărfuri de la frontierele cu Ucraina, în același timp asigurând protecția cetățenilor și a pieței unice prin aplicarea dispozițiilor din legislația unională și națională care instituie măsuri netarifare (restricții și prohibiții) la importul și exportul mărfurilor.

[ANAF]
vezi toate știrile