17.11.2023

NOTĂ privind implementarea NCTS faza 5, noul sistem de declarare în tranzit

Prin prezenta,vă facem cunoscut că începând cu data de 10 noiembrie 2023, a devenit disponibil modulul informatic UMG Trader (Modulul de Gestionare a Utilizatorilor) de înregistrare a operatorilor economici, care doresc acces la sistemele NCTS5-RO și AES-RO. Această modalitate de înregistrare înlocuiește procedura actuală bazată pe hârtie.

În UMG Trader se vor înregistra toți operatorii economici, inclusiv cei care astăzi sunt înregistrați și utilizează sistemele NCTS-RO și ECS-RO.

Acest modul oferă unui operator economic, implicat în operațiuni vamale, posibilitatea de a-și gestiona angajații, utilizatori ai sistemelor IT de declarare (fiind eliminată interacțiunea cu administratorii de sistem din cadrul birourilor vamale).

Linkul pentru accesarea aplicației, precum și ”Instrucțiunile privind obținerea accesului operatorilor economici la sistemele NCTS5-RO și AES-RO și modalitatea de gestionare a utilizatorilor proprii prin UMG” sunt publicate pe site-ul Autorității Vamale Române, www.customs.ro, la secțiunea NCTS5-RO, respectiv AES-RO.

Toți operatorii economici care doresc acces la sistemele NCTS5-RO sau/și AES-RO trebuie să se înroleze în aplicația UMG Trader, pentru a avea acces la aplicații atât în mediul de test cât și în scopul depunerii și procesării declarațiilor vamale, începând cu data la care aplicațiile vor intra în mediul de producție.

 


 

vezi toate știrile